CREACIÓ DE LA PLATAFORMA “CALLOSA SOSTENIBLE”

La Plataforma Callosa Sostenible està formada per tots els ciutadans i ciutadanes de Callosa d’en Sarrià que volen un creixement sostenible i coherent per al nostre poble. Per això considerem que no és viable que es duga a terme el projecte del PAI Anibits-Margequivir.

Podeu contactar amb nosaltres mitjançant el correu electrònic info@callosasostenible.com