IMPACTES AMBIENTALS I SOCIOECONÒMICS

Vista des dels Anibits

Vista des dels Anibits

PAI ANIBITS-MARGEQUIVIR – CALLOSA D’EN SARRIÀ

El PAI preveu la construcció de:

 • Una urbanització d’1.800.000 metres quadrats.
 • 2175 xalets i 50 viles.
 • Dos camps de golf de 600.000 metres quadrats.
 • Un heliport privat.
 • Un hotel.

Impactes ambientals

 1. Tres quartes parts del terreny estan catalogades com a Zona d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA “Muntanyes de la Marina”), incloses dins de la Xarxa Natura 2000 de la Unió Europea.
 2. La zona és un Lloc d’Interés Comunitari (LIC “Serres de Bèrnia i el Ferrer” ).
 3. L’estudi ambiental d’afeccions a la Xarxa Natura 2000 s’ha fet només sobre la zona LIC i no s’ha tingut en compte que ara és una zona ZEPA.
 4. El PAI afecta a una zona verge de la Serra de Bèrnia.
 5. En La Zona està acreditada la presència de l´àguila de panxa blanca, espècie inclosa com a Vulnerable en el Catàleg Nacional d’espècies Amenaçades.
 6. No estan garantits els recursos hídrics.
 7. L’Estudi d’Impacte Ambiental corresponent d’aquest Pla Parcial no s’ha exposat a informació pública. Pretén validar-se per a este nou pla parcial l’estudi d’impacte ambiental presentat fa 5 anys al marge del Pla General i que està anul·lat judicialment.
 8. L’heliport, com a tal, necessita un estudi d’impacte ambiental específic que no s’ha fet. A ningú se li ocorre posar un heliport dins d’una Zona d’Especial protecció per a les Aus (ZEPA).

Impactes socioeconòmics

 1. No hi ha estudi de necessitat de vivenda. A més són habitatges de luxe que servirien per a segona residència. El previsible creixement de la població no justifica la construcció de tantes vivendes.
 2. La urbanització està a 8 quilòmetres del casc urbà amb el que el comerç local no es veuria afavorit.
 3. No hi ha estudi de patrimoni cultural arqueològic.
 4. L’aigua per al rec del camp de golf no podrà utilitzar-se en activitats agrícoles.
 5. El Pla parcial Sector 14 ja va ser anul·lat per una sentència del Tribunal Superior de Justícia en abril del 2009.
 6. El Pla parcial oblida l’interés públic de defensar el Medi Ambient i el dret universal a gaudir d’un medi ambient adequat per al desenvolupament de la persona (art. 45 de la Constitució).
 7. El procediment d’informació pública és un simulacre ja que s’exposen a informació pública documents que ja van ser enviats a la Conselleria per a la seua tramitació.
 8. No s’ha fet l’obligatori estudi d’alternatives tècnicament viables ni s’ha justificat la solució adoptada.
 9. No s’ha fet l’obligatori estudi socioeconòmic ni del grau d’acceptació de la població.
 10. El projecte conté ocultació de dades, falsejament i manipulació.
 11. El manteniment posterior serà insostenible per a un poble com el nostre. “Pa per a hui, fam per a demà”.