CIPAL RECORRE EN ELS TRIBUNALS EL PLA PARCIAL ANIBITS-MARGEQUIVIR

“Construir dos milions de m2 en la Serra Bèrnia és un atemptat mediambiental que ens afecta a tots”

L’Ajuntament de Callosa d’en Sarrià, per unanimitat dels tres grups municipals que l’integren – Bloc Compromis, PP i PSOE- han aprovat de forma definitiva un macro-projecte urbanístic denominat Pla Parcial Anibits-Margequivir, pel qual es vol urbanitzar una superfície verge de la Serra de Bèrnia de quasi 2 milions de metres quadrats de sòl que limita amb el terme municipal d’Altea, que inclou més de 2000 xalets, un camp de golf i un hotel. La zona triada impacta visualment a Altea i és una zona declarada Lloc d’Interès Comunitari (LIC), zona d’especial protecció (ZEPA) i a poca distància d’una altra àrea d’especial protecció com és la zona humida del Riu Algar.

En un moment en la qual el mercat immobiliari està pràcticament enfonsat per la sobresaturació de l’oferta, l’Ajuntament de Callosa d’ en Sarrià “conscient de la necessitat de nous desenvolupaments turístics” vol promoure una brutal agressió ecològica contra la comarca que serà, a més, un negoci ruïnós i suïcida.

Per una altre costat, encara que el macro projecte es vol desenvolupar en el municipi de Callosa, aquest llinda directament amb el terme d’Altea perquè tenen intenció de canalitzar les seues aigües negres residuals de més de 5.000 hipotètics residents a la depuradora d’Altea i, a més, regar els prop de 100.000 m2 del camp de golf amb les aigües depurades d’Altea.

Callosa preserva en el seu Pla General d’Ordenació Urbana la quasi totalitat del seu terme municipal com a sòl agrícola i no obstant això, pretén abocar a Altea les seues aigües negres a una depuradora que es troba col·lapsada i incapaç de donar servei a la totalitat del municipi, on damunt, encara hi ha zones que no estan connectades.

La líder de CIPAL, Carolina Punset, explica que “a més de ser un autèntic atemptat ecològic en una de les zones mediambientalment més valuoses de la Marina Baixa, és irresponsable perquè contravé les bases del Pla Estratègic Territorial –en procés d’elaboració per part de la Conselleria de Territori- on la planificació urbanística i territorial deixa de ser qüestió particular de cada Ajuntament si afecta al conjunt de la comarca, com és el cas”.

La regidora ecologista va afegir que “resultaria paradoxal que mentre tots els partits d’Altea han abandonat la idea de construir una macro-urbanització entorn del riu Algar, ara toleren que ens construïsquen de manera salvatge una altra semblant a pocs metres de la qual es volia fer i visible únicament des del nostre municipi, no des del poble de Callosa.

Com el projecte ha estat aprovat de manera definitiva per Bloc-Compromis, PP i PSOE, la plataforma alteana CIPAL (Ciutadans Independents per Altea) es veu en l’obligació d’interposar recurs contenciós administratiu per a intentar lliurar a Altea d’un projecte que només beneficia l’interès particular d’uns pocs, enfront de l’interès general de la gran majoria de la comarca. “En aquesta batalla no estarem sols, ja que altres plataformes ciutadanes i ecologistes com Callosa Sostenible o Ecologistes en Acció estan també organitzant el moviment de resposta judicial i social contra aquest pla d’urbanització” va concloure Punset.