zepa-lic [La Comissió Europea intervindrà per a estudiar les irregularitats denunciades en el PAI]

LIC - ZEPA

Terme municipal de Callosa d’en Sarrià. En taronja LICs i ZEPAs. Delimitat en groc el Pla Parcial del Sector Aníbits-Magerquivir.