vista [IMPACTES AMBIENTALS I SOCIOECONÒMICS]

Vista des dels Anibits

Vista des dels Anibits. Zona on aniria situat el PAI