RAONS PER LES QUALS ENS OPOSEM AL PROJECTE

Aquestes són les raons per les quals la Plataforma Callosa Sostenible ens oposem al PAI:

1) Raons principals:
 • No és el model més adequat de creixement: cases separades situades a uns 8 quilòmetres dels casc antic més camps del golf (esport “molt” practicat al nostre poble…)
 • És desmesurat. La seua extensió seria multiplicar per més de tres el nostre poble.
 • No és adequada la seua ubicació sobre la Xarxa Natura 2000.
2) S’han comés massa irregularitats en la tramitació:
 • El pla parcial es va posar a informació pública abans d’estar aprovat el Pla General (2005).
 • Es va aprovar abans d’estar aprovat el Pla General i amb presses per a poder acollir-se a la anterior Llei Urbanística Valenciana.
 • Es va aprovar sense que s’hagués emés la declaració d’Impacte Ambiental favorable.
 • En 2009 el Pla Parcial va ser declarat nul pel TSJ valencià
 • Ara s’intenta presentar el mateix Pla Parcial nul (o un molt similar) el que és una burla a la sentència i, a més, sense acompanyament del Estudi d’Impacte Ambiental de dit Pla, intentant aprofitar l’Estudi d’Impacte Ambiental presentat fa 5 anys.

3) Irregularitats de l’avaluació ambiental.

 • L’estudi ambiental presentat s’ha plantejat malament, ja que les repercussions sobre la Xarxa Natura 2000 són les del LIC (Lloc d’Interés Comunitari) més les de la ZEPA (Zona d’Especial Protecció per a les aus), i de la ZEPA no s’ha fet.
 • La llei exigeix un estudi d’impacte ambiental del Pla Parcial que a la volta ha de contenir un Estudi Específic de les Afeccions a la Xarxa Natura 2000. Ací pretenen que només amb l’Estudi Específic valga.
 • La informació pública és una pantomima ja que els documents ja van ser remesos a la Consellería fa mesos.
 • No s’ha presentat Estudi d’impacte per a l’heliport, que evidentment afectaria a les Aus (zona ZEPA)

4) L’estudi ambiental està mal fet.

 • Omet la presència de l’àguila de panxa blanca i oculta que és vulnerable.
 • No hi ha Estudi d’Alternatives obligat per la Llei.
 • No hi ha Estudi del grau d’Acceptació de la població.
 • No hi ha Estudi Arqueològic.