La Generalitat ‘tomba’ el pla dels 941 habitatges i un hotel a la Serra de Bèrnia de Callosa d’en Sarrià

Informe desfavorable de la comissió d’avaluació ambiental

30/07/2022 – ALICANTE PLAZA

CALLOSA D’EN SARRIÀ. Ni retocat ni com a modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana. La Comissió d’Avaluació Ambiental de la Generalitat Valenciana ha emès la declaració ambiental i territorial estratègica (DATE) desfavorable a la modificació puntual del Pla General de Callosa d’en Sarrià relativa a la creació de sòl urbanitzable sector Anibits-Margequivir, que contemplava, ja rebaixat, la construcció de 941 habitatges i un hotel amb 100 habitacions. El pla acumula fins a sis informes desfavorables, raó per la qual la comissió ha portat a declarar-ne la inviabilitat.

La raó que argumenta l’òrgan dependent de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural i Transició Ecològica és que “la proposta de la seua ordenació detallada a Callosa d’En Sarrià és plantejada inviable des de la perspectiva ambiental i territorial. El sector proposat era el mateix que es va proposar i aprovar en la revisió del Pla General de l’any 2006 com a sector 14 Anibits-Margequivir, aleshores la declaració d’impacte ambiental (DIA) en un primer moment va rebutjar la qualificació d’aquest sector com a urbanitzable, posteriorment, després d’una petició de l’Ajuntament , es va deixar aquest sector dins del Pla General, amb l’objectiu que abans de desenvolupar-se s’hauria d’avaluar ambientalment.

L’any 2014, el TSJ va declarar la nul·litat del Pla General pel que fa a aquest sector 14, deixant clar que aquest sector passava a ser no urbanitzable. L’Ajuntament de Callosa ja havia enviat a l’òrgan ambiental el projecte d’urbanització perquè fos avaluat ambientalment. Es va emetre un document dabast de data 23 de maig de 2014, on ja sanunciava la inviabilitat daquest sector tal com es proposava. En aquest document s’analitza com a alternativa 3, i es diu respecte: Són contraris al model territorial ia les DEUTs del Pla General vigent i discordants amb les directrius de l’Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana relatives al paisatge, el patrimoni natural i els espais forestals així com les relatives a l’ocupació racional i sostenible del sòl i en particular a la directriu 79 “Infraestructura verda i creixement de sòl per a ús residencial”.

També se li va transmetre al seu dia a l’ajuntament callosí que l’alternativa seleccionada “no resulta ambientalment acceptable ja que els dos terços septentrionals del sector delimitat afecten terrenys amb un elevat valor paisatgístic i ambiental evidenciats per la pertinença simultània al Paisatge de Rellevància Regional PRR- 23 Depressions i Serra de la Vall de Gallinera a Castells de Castells” ia la Xarxa Natura 2000 de la LIC Serres de Ferrer i Bèrnia, i per tant cap intervenció no pot afectar els valors protegits.”

Tot i aquestes recomanacions, l’Ajuntament de Callosa va seguir endavant amb el pla urbanístic, encara que ho va modificar: es va passar dels 1.500 habitatges plantejats al principi, a no arribar ni als 1.000. Així, la nova proposta eliminava la gran quantitat de xalets unifamiliars, per donar prioritat a edificis de gran alçada, preveien dos camps de golf i un hotel de 80 places.

Ara a la fase de tramitació de la DATE, s’acumulen fins a sis informes desfavorables, que l’Ajuntament de Callosa no ha pogut esmenar. Destaquen les següents afectacions: paisatge, per afectació a Paisatges de Rellevància Regional, PRR-23 Depressions i Serra de la Vall de Gallinera a Castells de Castells, en afectar les Serra de Bèrnia i del Ferrer; Xarxa Natura 2000. Espècies protegides. Afecta la LIC “Serras del Ferrer i Bèrnia”; ordenació del territori, en superar els límits establert a l’ETCV de sòl segellat per al municipi; mobilitat, per vulnerar els principis de mobilitat sostenible i ocupació racional del sòl; risc d’inundacions, augmenta el risc d’inundacions en minvar el drenatge del sòl, caldria un estudi d’inundabilitat i, finalment, aigua. “No ha quedat demostrat que hi hagi prou recurs per subministrat suficient aigua, i la CHJ no ha pogut emetre l’informe favorable corresponent.

Per tot això, la comissió d’avaluació ambiental considera que el pla d’Anibits-Margequivir és “inviable”, tal com està plantejat, i el rebutja.

El pla urbanístic d’Anibits-Margequivivir compta amb el suport de tots els grups polítics de Callosa d’en Sarrià. I així ho han demostrat els diferents equips de govern, al seu dia de Compromís-PSOE i ara del PP. Tot i això, sempre ha tingut el rebuig dels grups ecologistes, que han demanat en reiterades ocasions la nul·litat del projecte.

FONT: Alicante Plaza