Callosa d’en Sarrià: Ajuntament – Immobiliària

Sembla que l’ajuntament de Callosa d’en Sarrià ha trobat la “fórmula màgica” per acabar amb els principals problemes que afecten, no només a Callosa, sinó a tots els pobles i ciutats de l’Estat Espanyol: fer una macrourbanització de luxe.

Amb les últimes declaracions de l’equip de govern a la premsa, les xerrades que han fet per a la població, i un tríptic a tot color que han estat repartint casa per casa, com si d’una immobiliària es tractara, l’ajuntament de Callosa d’en Sarrià posa en marxa un pla estratègic per tal de convèncer a la població i a la Conselleria d’Urbanisme i de Medi Ambient que la macroourbanització del PAI Aníbits-Margequivir és la solució a, entre altres coses, la migració de la joventut cap a altres països, la falta de treball i, el que resulta més complicat d’entendre, la millora ambiental de la zona on volen construir aquesta urbanització de luxe (zona protegida per la Xarxa Natura 2000 de la Unió Europea).

Des del col·lectiu Callosa Sostenible volem fer una crida al sentit comú del nostre ajuntament i fer-li les següents preguntes derivades d’algunes de les seues rotundes afirmacions:

  • L’equip de govern afirma que ha fet una “històrica tasca de contenció urbanística” i ho utilitza com a argument per a defensar ara aquesta construcció. No serà més bé que el nostre poble no era d’especial interés per a les constructores, més ocupades aleshores en urbanitzar  la costa?
  • També afirma que s’han perdut 400 habitants en 15 anys. Però, s’ha perdut població solament a Callosa, o és un indicador de la situació actual després de la bombolla  immobiliària per tot arreu del país?
  • Si el projecte turístic, urbanístic i de protecció ambiental fóra tan respectuós i rellevant com diuen, l’haurien suspés els tribunals de justícia dues vegades, la darrera per unanimitat? Nosaltres no considerem que la DIA (Declaració d’Impacte Ambiental a la que està supeditada tot el projecte) siga un simple tràmit, com l’ajuntament volgut fer-nos creure.
  • No hi ha altres formes de desenvolupament d’un Pla General d’Ordenació Urbana, que no passe per fer  un PAI a 8 kms de Callosa, en una zona protegida mediambientalment per la Unió Europea?
  • Diuen que seran habitatges “biològics”? Seran de fang i canyes?
  • Si els compradors  han de ser  d’un alt  nivell adquisitiu, qui ens assegura que s’empadronaran ací  (per augmentar el cens) i no en una altra de les seues mega residències?
  • Realment creu l’ajuntament que la fórmula per a resoldre els nostres problemes es tornar a cometre els mateixos erros de la Bombolla Immobiliària?

Sent un projecte doblement anul·lat pel TSJ, no s’entén com l’ajuntament no ha desistit abans en aquest propòsit i ha continuat una “fugida cap avant” que només provocarà més endeutament per al poble. Això sí, amb l’estratègia de culpabilitzar després, si la cosa va malament, a l’ecologisme “sectari”, com ells ens anomenen.

L’ecologisme és un moviment social amb uns fonaments ètics, que el que intenta és protegir el medi natural  promovent canvis en les activitats humanes que el perjudiquen, independentment que l’exerciten poques o moltes persones.

L’ecologisme, com nosaltres l’entenem, no tan sols intenta protegir el medi natural sinó que també emmarca dins dels seus ideals una transformació social i econòmica. I, aquest cas, és el que Callosa Sostenible porta anys intentant fer entendre als nostres governants, als de Callosa d’en Sarrià que és el nostre poble i el qual no volem veure afectat per aquest sistema de “progrés” mal entès.

Poc ètic ens sembla mantenir un conveni ( l’ajuntament  de Callosa) amb l’empresa Arquitectura i Construcción de Vanguardia, la qual és deutora amb les arques públiques (2.386.80’47€), quan sabem que per llei és prohibida la contractació amb morosos. Així mateix, tampoc ens semblaria molt ètic que la nova Conselleria de Medi Ambient de la Generalitat Valenciana no el rebutge doncs, estant els Verds en Compromís, Podem i el PSPV, dirà molt poc en favor de les noves pràctiques de regeneració democràtica: camps de golf i urbanitzacions de luxe per traure’ns de la crisi? Ajuntaments-Immobiliàries? Eixe és el “Pla”?

Callosa d’en Sarrià a 13 de gener de 2017

Vista des dels Anibits

Vista des dels Anibits