PRESENTADES MIG MILER AL·LEGACIONS CONTRA EL PAI ANIBITS-MARGEQUIVIR

Gràcies al treball de la Coordinadora d’Estudis Eòlics del Comtat (CEEC) i d’Ecologistes en Acció de la Marina Baixa, la Plataforma Callosa Sostenible, i amb l’ajuda de molta gent, ha presentat mig miler d’al·legacions contra el PAI sector 14 Anibits-Margequivir.

A més, Esquerra Unida del País Valencià, que va presentar també al·legacions el passat 1 d’octubre, ha anunciat que els seus diputats Lluís Torró i Willy Meyer presentaran en les Corts Valencianes i a Brussel·les preguntes dirigides al Conseller de Medi ambient i Urbanisme, Juan Cotino, i a la Comissió Europea perquè tant la Generalitat com la Comissió Europea intervinguen per a impedir que el pla s’aprove, doncs “l’estudi d’integració paisatgística incompleix el reglament de paisatge, en què s’ha prescindit del preceptiu informe de sostenibilitat econòmica, que l’estudi ambiental sobre l’afecció a la Xarxa Natura 2000 presenta serioses deficiències i en què no s’ha redactat un estudi d’impacte ambiental del pla parcial que es pretén aprovar“.

Ara l’Ajuntament té l’obligació, cap als ciutadans, ciutadanes i col·lectius o associacions que han presentat les al·legacions, de contestar-les.

El que demanem des de Callosa Sostenible es que es desestime definitivament aquest projecte pel fort impacte ambiental, social i econòmic que tindria, i que es protegisca aquest espai i el conjunt de la Serra de Bèrnia pel seu importantíssim valor ambiental i paisatgístic. El patrimoni que tenim i que hem heretat dels nostres avantpassats és un valor que hem de protegir i de mantindre intacte per a que el puguen gaudir els nostres fills. Si el destruïm, destruïm part de la nostra història.